• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بندر ماهشهر
ایران - استان خوزستان - بندر ماهشهر
ایران - استان خوزستان - بندر ماهشهر

بندر ماهشهر

شهر بندر ماهشهر
پبش شماره: 0652232
ارتفاع از سطح دریا: 5
جمعیت: 111,448 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان خوزستان

معرفی شهر بندر ماهشهر

نام قبلی ماهشهر بندر مشهور بود و پیش از آن مهرویان و ماچوله خوانده می‌شد. این شهر یکی از قدیمی ترین بندرهای خلیج فارس است. حمدالله مستوفی می‌گوید:« به فاصله کمی از رودخانه شیرین یعنی رودخانه زهره که به تازگی به رودخانه طاب مرسوم شده، قرار دارد. بندر مهرویان در مرز غربی فارس واقع شده است. این شهر اولین بندری بود که کشتی‌های مسیر بصره به اروند رود و به هند از آن می‌گذشتند. این شهر در سال 1326 تابع خرم شهر شد و سرانجام در سال 1339 به صورت شهرستان درآمد و تا قبل از ایجاد تأسیسات خارک، بزرگترین بندر صادراتی نفت ایران بود و هم اکنون نیز مهمترین واحد تبدیل و صدور گاز در این بندر قرار دارد و فرآورده‌های صادراتی پالایشگاه آبادان از طریق این بندر صادر می‌گردد.

جاذبه های طبیعی بندر ماهشهر

جراحی - مارون

,

رودخانه زهره