• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ميدان حسن آباد
ایران - استان تهران - ری - تهران
ایران - استان تهران - ری

ميدان حسن آباد

ميدان حسن آباد
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجاریه(1195-1299 ه ق ) سال 1345
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - تهران
بنای این میدان توسط میرزا یوسف آشتیانی صدر اعظم ناصرالدین شاه گذاشته شد. ئی این میدان را به نام فرزندش میرزا حسن مستوفی الممالک میدان حسن آباد نامید. این میدان در زمان ساخت در شمال غربی تهران قرار داشت. در فاصله سالهای 1302 تا 1312 شمسی چهار ساختمان مجزا در چهار طرف میدان با اقتباس از پالادیو، معمار معروف عصر رنسانس ایتالیا بنا شد. در سال 1345 ضلع جنوب شرقی میدان تخریب و بانک ملی جایگزین آن شد. با تلاش بخش حفاظت آثار تاریخی اداره میراث فرهنگی استان تهران در سال 1379 بنای تخریب شده به شکل اولیه بازسازی شد.