• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر محله بازار
ایران - استان تهران - ری - حد فاصل سه راهی خیابان 15 خرداد شرقی و ناصر خسرو
ایران - استان تهران - ری

محله بازار

محله بازار
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - حد فاصل سه راهی خیابان 15 خرداد شرقی و ناصر خسرو
محدوده ان حد فاصل سه راهی خیابان 15 خرداد شرقی و ناصر خسرو در امتداد خیابان 15 خرداد تا انتهای بازار بزرگ و بازار چهل تن در جنوب متمایل به طرف شرق تا خیابان ری بود.