• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ميدان محمديه
ایران - استان تهران - ری - تهران
ایران - استان تهران - ری

ميدان محمديه

ميدان محمديه
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - تهران
این میدان در گذشته خارج از شهر قرار داشت و نامهای مختلفی بر آن نهاده بودند. اولین نام ان محمدیه بود. کاشی های موجود در بالای دروازه، رستم و دیو را نمایش می دهد.
نام دیگر این میدان پاتتپوق بود و وجه تسمیه آن به دلیل این است که در وسط میدان تپه ای از خاک قرار داشت و روی آن ستون گرد کوتاهی از آجر ساخته بودند که مجرمین را در پای آن سر می زدند. با تخریب تدریجی تپه، تخت گاهی دیوار دارد ساخته شده و به جای ستون آجری شیر چوبی در آن قرار گذاشتند و دار و طناب جای آن را گرفت . بعدها دار و طناب نیز به باغشاه انتقال یافت. میدان اعدام سومین نام این میدان است. در حال حاضر این میدان را محمدیه می خوانند.