• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پل صفوي حسن آباد
ایران - استان تهران - ری - تهران - روی رودخانه شور(قره سو) – در مسیر جاده کاروان رو تهران – قم
ایران - استان تهران - ری

پل صفوي حسن آباد

پل صفوي حسن آباد
نوع محل: تاریخی
تاریخ: صفویان(907-1135 ه ق )
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - تهران - روی رودخانه شور(قره سو) – در مسیر جاده کاروان رو تهران – قم
این پل روی رودخانه شور(قره سو) ، در مسیر جاده کاروان رو تهران – قم واقع و از آثار دوره صفوی است که در دوره های بعد بازسازی شده و گسترش یافته است. آب رودخانه که امروزه از جنوب پل می گذرد، در بهار به قدری زیاد است که ساخت این پل را ایجاب می کرد. با توجه به نقشه پل و آثار و شواهد موجود، عرض و پهنای اولیه پل در میانه 20/5 و در دو انتها 40/4 متر بوده که بعدا در دوره صفویه یا قاجاریه به پهنای آن در جهت بالاست اضافه شده است. همچنین به نظر می رسد که همزمان با این کار، از دو طرف بر طول پل وتعداد دهانه های آن اصافه شده باشد. در جنوب پل، بقایای یک کوره اجرپزی به چشم می خورد که احتمالا برای تهیه آجر های مورد نیاز پل بوده است.