• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قنات شاه
ایران - استان تهران - ری - تهران
ایران - استان تهران - ری

قنات شاه

قنات شاه
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجاریه(1195-1299 ه ق ) سال 1273
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - تهران
مهمترین قنات ها، قنات شاه بود که به دستور ناصرالدین شاه حفر و آماده شد و شاه آن را وقف عام نمود و طی وقف نامه ای که موجود است و در سال 1273 ه ق تنظیم شده، آب آن را برای همگان جایز شمرد. آب این قنات که بسیار گوارا بود تا آغاز دهه 1330 شمسی و اتمام لوله کشی آب تهران، مورد استفاده اهالی تهران بود.