• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تپه واوان
ایران - استان تهران - ری - کنار شهرک واوان
ایران - استان تهران - ری

تپه واوان

تپه واوان
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - کنار شهرک واوان
طبق مطالعات انجام شده تپه واوان جزو غار تهران بود و دروازه تهران به این تپه منتهی می شد.آنچه در این تپه کشف شده بنایی است که 14 اتاق منظم دارد.شکل اتاق ها نشان می دهد که این بنا به مردم عادی تعلق نداشت و به احتمال زیاد بنایی نظامی یا دولتی بود.در های ورودی اتاق ها بنا از یک جهت باز می شود .اتاق ها دارای دیوار مشترک هستندو اندازه آنها یکسان است.
در تپه واوان آثار مهری به دست آمده که احتمالا برای ممهور کردن بسته هایی که به این محل ارسال می شد،به کار می رفت.از دیگر آثار یافت شده در تپه واوان ،آثار گج بری و اشیا فلزی است که 95 درصد این اشیا خاص جنگ افزار هایی چون سر پیکان ،شمشیر،خنجر است.کشف این اشیا بر گمان نظامی بودن می افزاید.در این منطقه همچنین سکه های مسی (فلوس)مانده از دوران صفویه یافت شده است.
ظروف چینی و سفالینه های آبی و سفید رنگ یافت شده در این مکان نیز متعلق صفویه است.کشف النگوهای زنانه و نیز وسایل کره گیری که از دوران آل بویه باقی مانده ،این حدث را تقویت می کند که شاید در دوران آل بویه این تپه محل زندگی خانوادگی بود،خانواده هایی که زندگی شبانی داشتند.