• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پارك ملي خجير و سرخه حصار
ایران - استان تهران - ری - تهران
ایران - استان تهران - ری

پارك ملي خجير و سرخه حصار

پارك ملي خجير و سرخه حصار
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - تهران
پارک ملی خجیر و سرخه حصار در ارتفاع 1547 متری سطح دریا قرار دارد.میانگین حداکثر ارتفاع آن 2600 متر و حداقل آن 1450 متر است. تمام این ناحیه به غیر از بخش شمال شرقی آن ،جزءمناطق حفاظت شده هستند.مساحت پارک ملی سرخه حصار 9380 هکتار است که تحت کنترل و حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارد.