• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چشمه شور
ایران - استان تهران - ری - در انتها جادهای منشعب از جاده تهران-قم در ناحیه علی آباد
ایران - استان تهران - ری

چشمه شور

چشمه شور
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - در انتها جادهای منشعب از جاده تهران-قم در ناحیه علی آباد
در انتها جادهای منشعب از جاده تهران-قم در ناحیه علی آباد و نزدیک دریاچه حوض سلطان قرار دارد .زمان مناسب تا اردیبهشت ماه است .به سبب گرمی هوا در تمام ماههای سال برای سفر و تفریح مناسب نیست.