• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مجموعه فرهنگي-تاريخي سعد آباد
ایران - استان تهران - ری - تهران - خیابان ولیعصر-خیابان شهید فلاحی(زعفرانیه)-خیابان شهید طاهری-کاخ سعد آباد
ایران - استان تهران - ری

مجموعه فرهنگي-تاريخي سعد آباد

مجموعه فرهنگي-تاريخي سعد آباد
نوع محل: فرهنگی
تاریخ: قاجاریه(1195-1299 ه ق )
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - تهران - خیابان ولیعصر-خیابان شهید فلاحی(زعفرانیه)-خیابان شهید طاهری-کاخ سعد آباد
کاخ سعد آباد از هفت محله در زمان رضا شاه شکل گرفت .جدا از یک عمارت دوره قاجاریه ،بقیه عمار های موجود در دوره پهلوی اول ساخته شد.بعد از انقلاب اسلامی ،در این مجموعه به روی مردم باز شد.برخی از عمارت های این مجموعه به شکل کاخ-موزه ،همان طور که بود،مانند کاخ ملت(سفید)و کاخ سبز(شهوند)به نمایش گذاشته شده استو برخی دیگر با توجه به ویژگی بنا،تبدیل به موزه شد.موزه های موجود و فعال در این مجموعه عبارتند از:موزه پژوهشی مردو شناسی،موزه مینیاتورآبکار،موزه هنر های زیبا،کاخ موزه ملت،کاخ-موزه سبز،موزه نظامی،موزه بهزاد،موزه ملی آب،موزه میر عمادو موزه فرشچیان.