• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر موزه تالار عاج
ایران - استان تهران - ری - داخل محوطه کاخ گلستان،میدان15 خرداد
ایران - استان تهران - ری

موزه تالار عاج

موزه تالار عاج
نوع محل: فرهنگی
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - داخل محوطه کاخ گلستان،میدان15 خرداد
این تالار و حوض خانه ،دهلیز،راهرو،تزیینات نقاشیو گچ بری ،تمامی به شیوه ایرانی و بسیار نزدیک به سبک بناهایدوره زندیه است.در این تالار در زمان ناصر الدین شاه ،هدایای پادشاهان دولت های خارجی نگه داری می شدو در زمان پهلوی محل پذیرایی و بر پایی مهمانی های رسمی در بار بود.