• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر موزه جواهرات ملي
ایران - استان تهران - ری - خیابان فردوسی-روبروی سفارت آلمان
ایران - استان تهران - ری

موزه جواهرات ملي

موزه جواهرات ملي
نوع محل: فرهنگی
تاریخ: حدود 47 سال سال 1316
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - خیابان فردوسی-روبروی سفارت آلمان
در سال 1316 شمسی به موجب قانون مورخ 25 آبان ماه 1316،قسمت عمده جواهرات موجود در کاخ های سلطنتی به بانک مرکزی ایران منتقل شد.از سال 1322 به بعد این موزه به تماشای عموم گذاشته شد بعدا خزانه جدیدی در خور جواهرات ملی ساخته شدوخزانه فعلی جواهرات بانک مرکزی در سال 1324 در یک طبقه در محل گرد آوری و در اواخر سال 1339 گشایش یافت.