• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر موزه دانشكده علوم(موزه فاطمي)
ایران - استان تهران - ری - خیابان انقلاب –دانشگاه تهران-دانشگاه علوم
ایران - استان تهران - ری

موزه دانشكده علوم(موزه فاطمي)

موزه دانشكده علوم(موزه فاطمي)
نوع محل: فرهنگی
تاریخ: حدود 48 سال سال 1333
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - خیابان انقلاب –دانشگاه تهران-دانشگاه علوم
این موزه در سال 1333 توسط مرحوم "دکتر مصطفی فاطمی" تاسیس و در فروردین ماه سال 1338 رسما افتتاح شد.در این موزه تقریبا کلکسیون و مجموعه کاملی از گونه های مختلف پرندگان ایران جمع آوری شده است،که به دو صورت آزمایشگاهی و تاکسیدر می نگه داری و ارایه شده اند.