• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ميدان راه آهن
ایران - استان تهران - ری - تقاطع خیابان کار گر ،ولیعصرو،شوش
ایران - استان تهران - ری

ميدان راه آهن

ميدان راه آهن
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 70 سال
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - تقاطع خیابان کار گر ،ولیعصرو،شوش
ضلع جنوبی میدان به تاسیسات و بنا های راه آهن اختصاص دارد.با شکل گیری خیابان های جدید ال لحداث سی متری نظامی،پهلوی و شوش در سال های 1311 تا1316 میدان راه آهن ایجاد شد.این میدان به شکل مستطیل است.ابنیه موجود در بدنه میدان دارای سبک وشیوخ یکسان و به تبعیت از معماری خاص دوران خود ساخته شده اند.بنا های این مجموعه تحت تاثیر نفوذ آلمان ها در جنگ جهانی دوم در ایران و معمار آن طاهر زاده بهزادبه خوبی از عهده کار بر آمده است.