• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر فقت دژ يا زادگاه انوشيروان
ایران - استان خراسان شمالی - اسفراین - شمال شرقی اسفراین در قریه نیشابور
ایران - استان خراسان شمالی - اسفراین

فقت دژ يا زادگاه انوشيروان

فقت دژ يا زادگاه انوشيروان
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قرون اولیه اسلامی
کشور: ایران
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
آدرس: ایران - خراسان شمالی - اسفراین - شمال شرقی اسفراین در قریه نیشابور
قریه نوشیروان در شمال شرقی اسفراین و زادگاه انوشیروان است.بنای حصار بزرگی را که در محل به فقت دژ موسوم است به قباد فیروز نسبت می دهند.در حفاری این قلعه آثاری از قرون اولیه اسلامی یافت شده است از جمله مجسمه مفرغ بودا و کاسه و عود سوزی که با اشکال و خطوط کوفی تزیین شده است.