• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امام زاده سلطان احمد رضا
ایران - استان خراسان شمالی - اسفراین - 40 کیلومتری غرب اسفراین و 8 کیلومتری روستای کوران
ایران - استان خراسان شمالی - اسفراین

امام زاده سلطان احمد رضا

امام زاده سلطان احمد رضا
نوع محل: زیارتی
کشور: ایران
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
آدرس: ایران - خراسان شمالی - اسفراین - 40 کیلومتری غرب اسفراین و 8 کیلومتری روستای کوران
این بنا دارای چهار ایوان در چهار جهت است.در جبهه شرقی و غربی دارای دو تالار است که در هر یک از آنها،چهار طاق نمای ساده دیده می شود ،هر تالار دارای دهانه ای با قوس گهواره ای است که سقف را به دو بخش تقسیم می کند و روی هر بخش گنبد عرقچینی تعبیه کرده اند.این بنا در دوران قاجار تعمیرشده است.در کتاب گنجینه آثار قم راجع به احمد بن موسی نوشته شده است که:"تردیدی نمی توان داشت که این شاهزاده از احفاد امام موسای کاظم (ع) است زیرا در میان پسران آن امام فقط یک نفر وجود داشت که آ ن هم یا با نام شاه چراغ در شیراز مدفون است و یا در خراسان."