• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار کافر قلعه
ایران - استان خراسان شمالی - اسفراین - شیروان - 5 کیلومتری جنوب غربی روستی گلیان
ایران - استان خراسان شمالی - اسفراین

غار کافر قلعه

غار کافر قلعه
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
آدرس: ایران - خراسان شمالی - اسفراین - شیروان - 5 کیلومتری جنوب غربی روستی گلیان
در 5 کیلومتری جنوب غربی روستی گلیان با ارتفاع 50 متر از سطح دربا و دارای دهانه ای شکاف مانند. این غار مسکونی بوده است و در اطراف آن سنگچین و دیوار های سنگی و گورستانی قدیمی مشاهده می شود.