• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مقبره امام زاده محمد رضا(ع)
ایران - استان خراسان شمالی - اسفراین - شیروان - نیم فرسنگی زوارم
ایران - استان خراسان شمالی - اسفراین

مقبره امام زاده محمد رضا(ع)

مقبره امام زاده محمد رضا(ع)
نوع محل: زیارتی
تاریخ: خوارزمشاهیان 491-628 م)
کشور: ایران
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
آدرس: ایران - خراسان شمالی - اسفراین - شیروان - نیم فرسنگی زوارم
مقبره امام زاده سلطان محمد رضا فرزند امام ومسی کاظم(ع) مربوط به دوران خوارزمشاهیان است. صنیع الدوله در مطلع الشمس می نویسد:« چون سلطان محمد خوارزم خواب دیده که امامزاده در اینجا مدفون است، به بعضی علامات محل را معلوم کرده و این مقبره را ساخته و املاک زیادی را بر آن وقف نموده است .» این مقبره در نیم فرسنگی زوارم واقع شده است. بالای قبر صندوقچه ای است که دارای تاریخ 1284 می باشد و اشعار شیخ بهایی بر آن نقش شده است. گنبد این بنا به سبک مغولی ساخته شده است.