• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رود خانه اترك
ایران - استان خراسان رضوی - قوچان -
ایران - استان خراسان رضوی - قوچان

رود خانه اترك

رود خانه اترك
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: خراسان رضوی
شهر: قوچان
آدرس: ایران - خراسان رضوی - قوچان -
این‌ رود از کوههای‌ هزار مسجد، آلاداغ‌ و بینالود سرچشمه‌ می‌گیرد و شاخه‌ اصلی‌ آن‌ از ناحیه‌روستایی‌ قوچان‌، به‌ همراه‌ رودخانه‌های‌ شیرین‌ چای‌ و سومبار که‌ به‌ آن‌ می‌ریزند، قسمتی‌ از مرز ایران‌ وترکمنستان‌ را تشکیل‌ می‌دهد و سپس‌ به‌ دریاچه‌ خزر می‌ریزد. این‌ رودخانه‌ در بعضی‌ از حواشی‌ و سواحل‌، ازقابلیت‌های‌ تفرجگاهی‌ برخوردار است‌.