• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غارقباد
ایران - استان خراسان رضوی - قوچان - از قوچان به طرف روستای در بادان ودر مسیر روستای شیخ کاتلو
ایران - استان خراسان رضوی - قوچان

غارقباد

غارقباد
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: خراسان رضوی
شهر: قوچان
آدرس: ایران - خراسان رضوی - قوچان - از قوچان به طرف روستای در بادان ودر مسیر روستای شیخ کاتلو
غار آهکی‌ قباد، در دو شعبه‌ اصلی‌ با طول‌ تقریبی‌ 120 متر کشیده‌ شده‌ است‌ که‌ حفره‌های‌جانبی‌ آن‌ نیز به‌ همان‌ دو شعبه‌ اصلی‌ منتهی‌ می‌شوند. دسترسی‌ این‌ غار از طریق‌ قوچان‌ به‌ روستای‌ «دربادان‌» وسپس‌ در مسیر روستای‌ «شیخ‌ کاتلو» است‌.