• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد جامع كاشمر
ایران - استان خراسان رضوی - کاشمر -
ایران - استان خراسان رضوی - کاشمر

مسجد جامع كاشمر

مسجد جامع كاشمر
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 223 سال
کشور: ایران
استان: خراسان رضوی
شهر: کاشمر
آدرس: ایران - خراسان رضوی - کاشمر -
"ترشیز قدیم به داشتن جامع های معتبر و معمور زبان زد و مشهور بوده است.مقدسی آورده است که شهر طریثیث مرکز بشت جامعی دارد که پس از جامع دمشق ، ثروتمند تر از آن جامعی نیست و زیبا و پاکیزه است. و این در حالی است که جامع دمشق را هنرمندان ایرانی و هندی و رومی با هزینه ای معادل هفت سال مالیات شام ساخته بودند و هجده کشتی زر و سیم در آن صرف شده بود..."جامع فعلی کاشمر متعلق به اوایل عهد فتح علیشاه قاجار است .ایوان و محراب آن در قسمتهایی با کاشی معرق آراسته شده و کتیبه هایی به خط استاد محمد اصفهانی و کاشی هایی از استاد اسماعیل اذانی دارد. در قسمت های بالای محراب مقرنس کاری هایی از گچ سفید و الوان به چشم می خورد و تاریخ 1213در آن دیده می شود.ایوان مسجد پانزده متر ارتفاع و ده متر عرض دارد. در طرفین ایوان دو شبستان وجود دارد که به شیوه معماری سنتی ایرانی ساخته شده است . در هشتی ورودی صحن ماده تاریخ سال ساخت مسجد بر قطعه سنگی حک شده است(1205ه)