• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه تل
ایران - استان خوزستان - ایذه - ایذه - سرتلی در ناحیه ایذه
ایران - استان خوزستان - ایذه

قلعه تل

قلعه تل
نوع محل: تاریخی
تاریخ: عیلامیان
کشور: ایران
استان: خوزستان
شهر: ایذه
آدرس: ایران - خوزستان - ایذه - ایذه - سرتلی در ناحیه ایذه
این قلعه توسط محمد تقی خان بختیاری در سرتلی در ناحیه ایذه بنا شده است. این قلعه مرکز خان های ایل بختیاری بوده و چندین قلعه در آن وجود داشت است. مردم قلعه تل به هنگام کندن پی خانه شان دو سنگ بزرگ ‏که به زمان عیلامیان مربوط می شوند، از زمین بیرون آورده اند. یکی از سنگ ها پایه ستون و دیگری سنگی منقوش است که چهار نقش دارد و دو نفر در تقابل دو نفر دیگر ایستاده اند.