• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ایذه
ایران - استان خوزستان - ایذه
ایران - استان خوزستان - ایذه

ایذه

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان خوزستان

معرفی شهر ایذه

ایذه یک شهر تاریخی است و آثاری از زمان‌های بسیار قدیم در آن به جا مانده است. این شهر در روزگار عیلامیان اهمیت و عظمت بسیار داشته و مرکز آن آنزان یا آشتیان بوده و در عهد ساسانیان نیز نام و اعتبار داشته است. درکتابهای تاریخی و جغرافی دوران بعد از اسلام نیز نام این شهر ذکر شده است. مقدسی و ابن خرداد ویاقوت حموی از ایذه نام برده‌اند. آتشکده‌ای هم در آن شهر بود که تا زمان هارون ‌الرشید فروزان بوده است. ” استرنج“ می‌نویسد:ایزج به پل سنگی بزرگی که در آن شهر روی کارون بسته بودند معروف بود. پل مزبور را یاقوت از عجایب جهان شمرده است. این پل که خرابه‌های آن هنوز دیده می‌شود، بنام مادر اردشیر بابکان ( خزهزاد) نامیده می‌شد. کلمه ایذه در زمان اتابکان لر کمتر بکار رفت و به جای آن مالمیر ( مال امیر) نامیده شد. کلمه ایذه در قرن‌های گذشته به کلی متروک شده بود تا در دوره پهلوی مجدداً مورد استفاده قرار گرفت.

جاذبه های طبیعی ایذه

کوهستان مونگشت

,

غار سلمان

,

کوه کله