• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مجسمه سوسن
ایران - استان خوزستان - ایذه - ایذه - مسیر ایذه به طرف مسجد سلیمان پس از پشت سرگذاشتن آبادی پیون و تنگ لیموچی در سوسن
ایران - استان خوزستان - ایذه

مجسمه سوسن

مجسمه سوسن
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: خوزستان
شهر: ایذه
آدرس: ایران - خوزستان - ایذه - ایذه - مسیر ایذه به طرف مسجد سلیمان پس از پشت سرگذاشتن آبادی پیون و تنگ لیموچی در سوسن
قطعه سنگ نامنظم خاکستری رنگی است که بر روی آن نقش زنی ایستاده حجاری شده است. با وجود خرابی و آسیب های وارده به این مجسمه، وضع و حالت و لباس های مجسمه ظاهرأ دال بر زن بودن این مجسمه زیبا دارد. این مجسمه در مسیر ایذه به طرف مسجد سلیمان پس از پشت سرگذاشتن آبادی پیون و تنگ لیموچی در سوسن واقع شده است.