• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر محوطه باستانی ارجان
ایران - استان خوزستان - بهبهان - 10 کیلومتری شمال بهبهان
ایران - استان خوزستان - بهبهان

محوطه باستانی ارجان

محوطه باستانی ارجان
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: خوزستان
شهر: بهبهان
آدرس: ایران - خوزستان - بهبهان - 10 کیلومتری شمال بهبهان
محوطه باستانی ارجان در فاصله 10 کیلومتری شمال بهبهان قرار گرفته است. این محوطه در سال 1310 ه ش در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و نزدیک به 500 هکتار وسعت دارد. شهر ارجان 6 دروازه به نام های دروازه اهواز، دروازه رشیحصر، میدان کیالین و شیراز و اضافه داشته است. بزرگترین تل شهر ارجان، تل همایون یا تل حومه است. جلو تل همایون دروازه نام دارد و احتمالا یکی از شش دروازه شهر بوده است. خانه شاه که امروزه ویرانه آن به سرای ملک معروف است، در جنوب شرقی شهر قرار دارد. هنوز در اطراف این محل خرابه هایی به نام بازار ارجان معروف است. در شمال شرقی این ناحیه، خانه شاه قرار داشته است. با آغاز سده 5 ه ق عواملی چند از جمله شکستن سد ارجان و ناامنی منطقه، این شهر به تدریج به ویرانی نهاده و به مرور شهر بهبهان در کنار آن پدید آمده است.