• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بهبهان
ایران - استان خوزستان - بهبهان
ایران - استان خوزستان - بهبهان

بهبهان

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان خوزستان

معرفی شهر بهبهان

این ناحیه در روزگاران باستان وجود داشت و مرکز حکومت آن ابز قباد، قباد فره و ارگان نام داشت. مقدسی در وصف آن می‌نویسد:ارجان ولایتی است بس مهم، دشتی و کوهستانی و دریایی پر از درختان نخل، انجیر و زیتون، نعمت‌های آن فراوان است. یاقوت حموی درباره ارجان ( بهبهان) می‌نویسد:نخستین کسی که ارجان را احداث نمود، قباد ابن فیروز بود، زمانی که با رومیان جنگید دستور داد شهری در مرز فارس و خوزستان احداث کنند و آن را ابز قباد نام نهاد. در روزگار ساسانیان شهر ارجان که در 12 کیلومتری بهبهان بود بنا گردید بعد از ویرانی ارجان مردم به بهبهان فعلی نقل مکان کردند. در قرن چهارم میلادی شهر ارجان پر جمعیت و آباد بود. به قول مقدسی، ارگان خزانه فارس وعراق و بارانداز خوزستان و اصفهان بود. به قول حمدالله مستوفی ارجان در اوایل قرن هشتم، دیگر آبادی سابق را نداشت و در نیمه دوم قرن هشتم اثری از ارجان نمانده بود و طولی نکشید که بهبهان کنونی بوجود آمد.

مراکز مذهبی بهبهان

مسجد جامع بکان