• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ویرانه های شهر به گوار ( آثار جلگه تشون)
ایران - استان خوزستان - بهبهان - بهبهان - غرب دشت بهبهان
ایران - استان خوزستان - بهبهان

ویرانه های شهر به گوار ( آثار جلگه تشون)

ویرانه های شهر به گوار ( آثار جلگه تشون)
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: خوزستان
شهر: بهبهان
آدرس: ایران - خوزستان - بهبهان - بهبهان - غرب دشت بهبهان
درغرب دشت بهبهان که امروزه آبادی ها و مزارع کوچک و متعدد در اطراف آن پراکنده است، خرابه های شهری به نام کگه زار وجود دارد که همه آثار شهر به گواد یا به ارآمد گواد یا به گواز در این محل و در زیر خاک ‏تپه ها و ساختمانهای این منطقه قرار دارد که روزگاری شهری بزرگ بوده است. بر طبق بعضی گزارش های تاریخی این شهر به روزگار آبادانی و رونق مرکز یا حداقل محل شعبه بزرگی از کلیسای ریوار دلشیر بوده است که نمایندگان و اسقف های آنان از این شهر به جزیره سیلان و سراندیب و هندوستان اعزام می شده اند و کلیسا های هندوستان و سیلان را هدایت می کرده اند.