• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تپه های باستانی کلگه زری (زرین )
ایران - استان خوزستان - مسجد سلیمان - جنوب شهر مسجد سلیمان، در منطقه کلگه
ایران - استان خوزستان - مسجد سلیمان

تپه های باستانی کلگه زری (زرین )

تپه های باستانی کلگه زری (زرین )
نوع محل: تاریخی
تاریخ: هزاره سوم قبل از میلاد
کشور: ایران
استان: خوزستان
شهر: مسجد سلیمان
آدرس: ایران - خوزستان - مسجد سلیمان - جنوب شهر مسجد سلیمان، در منطقه کلگه
تپه باستانی کلگه زری در جنوب شهر مسجد سلیمان، در منطقه کلگه واقع شده و به هزاره سوم قبل از میلاد مربوط است. آثار کنده کاری شده از انقلاب حضرت ابراهیم (ع) بر روی صخره ای درکلگه زرین ایران واقع در مسجد سلیمان فعلی ، بیانگر پذیرش این دین از سوی مردم بوده است. عده ای از باستان شناسان ایرانی و آلمانی در حدود سال 1355 ‏آن را بر اثر کاوش به دست آورده اند. طول این کتیبه 6 مترو عرض آن 4 ‏متر است که بر روی صخره ای عظیم نقر شده و توضیح کتیبه چنین است:
"مادری با دامن بلند که انتهای دامن او را، دو بانوی دیگر در دست دارند، در حالی که طفلی را بر روی دست های خود قرار داده است ، به سوی قربانگاه می برد. از بالا و سوی مقابل او و از جانب آسمان، عقابی بزرگ و بال گشوده، قوچی را به چنگال گرفته و در فاصله مادر و قربانگاه ظاهر شده است ." این بنا از نخستین وکهن ترین اثر از انقلاب ابراهیمی در ایران قدیم است .
‏در این محل آثاری از ادوار ساسانی و اشکانی بدست آمده و در عصر هخامشیان نیز دارای اهمیت بوده است.گویند که مرکز مالی و بانک هخامنشیان درهمین محل و تپه های اطراف آن بوده است .