• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد سلیمان
ایران - استان خوزستان - مسجد سلیمان
ایران - استان خوزستان - مسجد سلیمان

مسجد سلیمان

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان خوزستان

معرفی شهر مسجد سلیمان

مسجد سلیمان از شهرهای مهم نفتی استان خوزستان بشمار می‌رود.طبق کاوش‌‌های باستان‌شناسی، آثار کهن مربوط به زندگی غار نشینی و دوران ماقبل تاریخ در این سرزمین کشف شده است و گفته می‌شود که در همین مکان هوشنگ پیشدادی در اثر برخورد دو سنگ چخماق شعله آتش را برای اولین بار کشف کرده است. مسجد سلیمان در زمان کیانیان، عیلامی‌ها، مادها، پارس ها، سلوکیان، اشکانیان‌ و ساسانیان اهمیت فراوانی داشته است و آثار برجا مانده از آن دوران شاهد این ادعاست مسجد سلیمان همچنین زادگاه چیش پیش پارسی بوده است.
این شهر درقرن هشتم قبل از میلاد جزء سرزمین عیلام بود و در آن عصر ” آساک“ نام داشت و در دوران پارس‌ها ” پارسوماش“ نامیده می‌شد. در قرون وسطی نیز ” تُلْغُر“ نامیده می‌شد، سپس به ” جهانگیری“ و ” میدان تفتون“ معروف گردید. بعد از اینکه آثار آتشکده سر مسجد برای همگان مشخص شد، بنا به تصویب مجلس شورای ملی در سال 1305 خورشیدی به ” مسجد سلیمان“ تغییر نام یافت.

جاذبه های طبیعی مسجد سلیمان

غار کهناب ( اشکفت کهناب )

مراکز مذهبی مسجد سلیمان

بقعه شاه ابوالقاسم