• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر معبد برد نشانده
ایران - استان خوزستان - مسجد سلیمان - مسجد سلیمان
ایران - استان خوزستان - مسجد سلیمان

معبد برد نشانده

معبد برد نشانده
نوع محل: تاریخی
تاریخ: پارس ها و هخامنشیان
کشور: ایران
استان: خوزستان
شهر: مسجد سلیمان
آدرس: ایران - خوزستان - مسجد سلیمان - مسجد سلیمان
بردنشانده یکی از قدیمی ترین عبادتگاههای ایرانی بود که در طول قرن ها تشریفات مذهبی رسمی در فضای باز آن انجام می شد. ساختمان آن به پارس ها و هخامنشیان مربوط است و نقوش برجسته روی سنگهای آن نیز به عهد اشکانیان تعلق دارد. مجسمه هراکلیوس یا هرکل (خدای قهرمان) به ارتفاع بیش از 2 متر در حالیکه شیر نئومه را خفه می کند، در این معبد از خاک بیرون آورده شده است. برد نشانده به معنی سنگ نشانده شده است. این محوطه گسترده و طویل را هیچ نوع دیواری محصور نکرده است. این محوطه شامل سه قسمت کاملأ متمایز است. کاخ تختگاه مقدس یا نیایشگاه (شرق کاخ) و قصبه ای در شمال. آثار کهنی از این بنای تاریخی بدست آمده است که در موزه های داخل و خارج نگهداری می شوند که عبارتند از:ظروف سفالی، سکه های قدیمی و مجسمه های باستانی . هرودوت می نویسد:ایرانیان معبد سرپوشیده نداشتند. قربانی به اهورا مزدا را که بزرگترین بغ (آفریدگار) بود، ‏بر قله کوه ها انجام می دادند. به طور کلی این اثر یکی از مهمترین معابد دوران کهن ایران است.