• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر منطقه حفاظت شده دز
ایران - استان خوزستان - اندیمشک - اندیمشک
ایران - استان خوزستان - اندیمشک

منطقه حفاظت شده دز

منطقه حفاظت شده دز
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: خوزستان
شهر: اندیمشک
آدرس: ایران - خوزستان - اندیمشک - اندیمشک
این منطقه با 15873 هکتار مساحت در دو سوی رودخانه دز به صورت ‏دو ‏نوارسبز رنگ کشیده شده است. این منطقه نیز زیستگاه گوزن زرد ایرانی است و از این نظر واجد،ارزش های جهانگردی است.