• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ویرانه های شهر مختارگ
ایران - استان خوزستان - رامهرمز - رامهرمز - شمال شهر
ایران - استان خوزستان - رامهرمز

ویرانه های شهر مختارگ

ویرانه های شهر مختارگ
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: خوزستان
شهر: رامهرمز
آدرس: ایران - خوزستان - رامهرمز - رامهرمز - شمال شهر
در شمال رامهرمز آثار ویرانه های گچ و سنگ و ساختمان های کهنه سنگی وجود دارد که گفته می شود آثار به جا مانده از شهر مختارک است. مختارک همان شهری است که علی ابن محمد صاحب الرنج علوی ایرانی شیعه و ستاره شناس و رهبر قیام کنندگان علیه خلیفه عباسی مرکز فعالیت خود را در این شهر قرار داده بود.