• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه یزدگرد یا تاشاری
ایران - استان خوزستان - رامهرمز - رامهرمز - روستای شوردین شهرستان
ایران - استان خوزستان - رامهرمز

قلعه یزدگرد یا تاشاری

قلعه یزدگرد یا تاشاری
نوع محل: تاریخی
تاریخ: پیش از تاریخ
کشور: ایران
استان: خوزستان
شهر: رامهرمز
آدرس: ایران - خوزستان - رامهرمز - رامهرمز - روستای شوردین شهرستان
در روستای شوردین شهرستان رامهرمز و پس ازگذشتن از صخره ای که زرد بردیه نام دارد، حفره های کوچک و بزرگ به مانند مساکن پیش از تاریخ به جا مانده است. همچنین آثار بی شماری از مساکن سنگی، خانه ها، ‏اطاق ها، راه ها، آغل ها وکو چه ها و معابد نیز وجود دارد. در فراز این ‏پهنه وسیع آثار دو قلعه دایره مانند از قدیم وجود داشته است بقایای تاسیسات آبرسانی انتقال آب ‏رودخانه به بالای کوه وقلعه ‏قابل مشاهده و بررسی است.