• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ستگ نبشته قيرخ قزلار نشنبان سراب
ایران - استان آذربایجان شرقی - سراب - بر روی صخره ای در دره قراکوه در روستای قیرخ قز لار نزدیک سراب
ایران - استان آذربایجان شرقی - سراب

ستگ نبشته قيرخ قزلار نشنبان سراب

ستگ نبشته قيرخ قزلار نشنبان سراب
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: آذربایجان شرقی
شهر: سراب
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - سراب - بر روی صخره ای در دره قراکوه در روستای قیرخ قز لار نزدیک سراب
این کتیبه به خط میخی اورارتویی بر روی صخره ای در دره قراکوه در روستای قیرخ قز لار نزدیک سراب در 12 سطر و به ابعاد 106 در 75 سانتی متر کنده شده است.این کتیبه مربوط به آرگیشتی پسر روسا است و در آن از تصرف سرزمین های گیردو،گیتو هانی و توایشدو سخن رفته است.در نزدیکی این ستگ نبشته ،وجود سنگ افراشت ها قابل مطالعه است.همچنین در شمال این سنگ افراشت ها یکی از 21 قلعه ای که شاه اورار تویی فتح کرده واقع شده است.