• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قصر اردشیر بابکان
ایران - استان فارس - فیروزآباد - فیروزآباد
ایران - استان فارس - فیروزآباد

قصر اردشیر بابکان

قصر اردشیر بابکان
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره هخامنشیان
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
آدرس: ایران - فارس - فیروزآباد - فیروزآباد
این بنای بزرگ سنگی دارای سه گنبد . ایوان ها . دهلیزها و اتاق های متعدد است که همچنان باقی مانده و گچبری ها و تزیینات بالای درهای داخل آن شبیه تزیینات بالای آستانه های سنگی تخت جمشید است . به نظر می رسد اردشیر بابکان در احداث کاخ خود به کاخهای شاهنشاهان هخامنشی توجه نشان می داد . چشمه سار و آبهای روان و درختان باصفای بیرون کاخ بر کیفیت این اثر تاریخی مهم افزوده است . کاخ اردشیر بابکان با شماره 89 در تاریخ 15 دیماه 1310 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت تاریخی رسیده است .