• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تنگ خرقه
ایران - استان فارس - فیروزآباد - شهرستان فیروزآباد
ایران - استان فارس - فیروزآباد

تنگ خرقه

تنگ خرقه
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
آدرس: ایران - فارس - فیروزآباد - شهرستان فیروزآباد
تنگ خرقه دره ای سبز و خرم در شهرستان فیروزآباد است . این دره که پوشش جنگلی زیبا . چشمه سارهای فراوان و باغ های پربار دارد یکی از گردشگاههای دیدنی استان فارس است . افزون بر این بقعه امامزاده خرقه در این دره به آن جنبه زیارتگاهی
نیز بخشیده است . قلعه خرقه نیز به نوبه خود در جذب ایرانگردان علاقه مند به آثار تاریخی بسیار موثر است