• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مجموعه بناهای آتشکده بزرگ ساسانیان
ایران - استان فارس - فیروزآباد - فیروز آبد - 30 کیلومتری جنوب شهر
ایران - استان فارس - فیروزآباد

مجموعه بناهای آتشکده بزرگ ساسانیان

مجموعه بناهای آتشکده بزرگ ساسانیان
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره ساسانیان
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
آدرس: ایران - فارس - فیروزآباد - فیروز آبد - 30 کیلومتری جنوب شهر
در 30 کیلومتری جنوب فیروزآباد بقایای بنایی وجود دارد که به نظر دانشمندان احتمالا بزرگترین مجموعه موجود ابنیه آتشکده هاست . دیوار خارجی آتشکده که هنوز آثار آن مشهود است 85 متر طول و 40 متر پهنا دارد . درون این حصار هنوز ساختمانهای آتشکده و چارتاق و منزل های موبدان و راهروهای زیرزمینی به گونه ای نسبتا خوب باقی مانده اند . تمام ساختمانها از سنگهای لاشه ای محل با ملاطی از گچ ساخته شده اند . در پایین تپه ای که این مجموعه بنا بر فراز آن قرار دارد محوطه ای وسیع دیده می شود که از سنگهای پراکنده پوشیده شده و بدون تردید آثار ابنیه ای دیگر است .