• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پارک ملی ارومیه
ایران - استان آذربایجان غربی - ارومیه - ارومیه
ایران - استان آذربایجان غربی - ارومیه

پارک ملی ارومیه

پارک ملی ارومیه
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - ارومیه
در دریاچه ارومیه مجموعاً صدو دو جزیره بزرگ و کوچک وجود دارد که تنها پنج جزیره آن به نام های جزیره «اسلامی»(شاهی)،«کبودان» ، «اشک داغی»، «اسپیده»و «آرزو» از بزرگ ترین آن ها به شمار می روند. در جزیره کبودان موش صحرایی، قوچ، میش وحشی و حیوانات دیگر فراوان وجود دارد. همچنین تعدادی پلنگ نیز در این جزیره زندگی می کند.
در جزیره اشک یکی از نادر ترین گوزن های جهان یعنی گوزن زرد ایرانی زیست می کند.
جزایر دریاچه ارومیه به جز جزیره اسلامی به عنوان مناطق حفاظت شده دریاچه ، پارک ملی اعلام شده اند.مناظر زیبا و ارزش های حیاتی این منطقه نه تنها در داخل کشور ، بلکه در جهان نیز از اهمیت و اعتبار فراوان برخوردار است . این منطقه جزء پنجاه ونه منقطه بین المللی ذخایر طبیعی جهان است.