• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد شاهزاده(شازده)
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - در اراضی معروف به چهار باغ شهر کرمانشاه
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

مسجد شاهزاده(شازده)

مسجد شاهزاده(شازده)
نوع محل: زیارتی
تاریخ: قاجاریه
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - در اراضی معروف به چهار باغ شهر کرمانشاه
مسجد شاهزاده در اراضی معروف به چهار باغ شهر کرمانشاه قرار دارد و دارای شبستانی است که در داخل آن پانزده طاق چشمه دیده می شود. این طاق ها بر روی ستون های قطور آجری قرار دارند. این مسجد به دستور محمد علی میرزا دولتشاه ساخته شد.