• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه مریم
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - سرچشمه رودخانه قره بلاغ در ارتفاع یک صد متری
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

قلعه مریم

قلعه مریم
نوع محل: تاریخی
تاریخ: ساسانیان
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - سرچشمه رودخانه قره بلاغ در ارتفاع یک صد متری
قلعه مریم یا شکوه بانو در سرچشمه رودخانه قره بلاغ در ارتفاع یک صد متری قرار دارد. این بنا با لاشه سگ و ملاط گچ ساخته شده است. مردم محل بر این باورند که این قلعه را خسرو پرویز برای شکر بانو همسر خود ساخته است.