• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کاروانسرای ماهیدشت
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - داخل شهر ماهیدشت
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

کاروانسرای ماهیدشت

کاروانسرای ماهیدشت
نوع محل: تاریخی
تاریخ: صفوی
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - داخل شهر ماهیدشت
این کاروانسرا چهار ایوانی در داخل شهر ماهیدشت قرار دارد و ابعاد آن 65 در 65 متر است. ورودی آن در قسمت جنوبی بنا است. دو سکویی دراز و بلند در طول این ورودی قرار دارد. گوشه های بیرونی این کاروانسرا به صورت مدور است. در هر طرف ورودی کاروانسرا دو فضای دو طبقه ایوان مانند قرار دارد. در نمای جنوبی کاروانسرا نیز در هر طرف ورودی ، چهار طاق نما با طاق جناغی ساخته شده است. پس از ورودی هشتی گنبد داری قرار دارد که به حیاط کاروانسرا منتهی می شود. در اطراف حیاط نیز مجموعه ای از اتاق ها جهت استراحت کاروانیان و در پشت آن ها نیز اصطبل های سراسرای ساخته شده است. این کاروانسرا به دستور شاه عباس اول صفوی احداث شد و طبق کنیبه موجود در زمان ناصرالدین شاه تعمیر شد.