• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد دولتشاه
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - در محله فیض آباد و در خیابان کزازی شهر کرمانشاه
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

مسجد دولتشاه

مسجد دولتشاه
نوع محل: زیارتی
تاریخ: قاجاریه
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - در محله فیض آباد و در خیابان کزازی شهر کرمانشاه
این مسجد در محله فیض آباد و در خیابان کزازی شهر کرمانشاه قرار دارد و توسط محمد علی میرزا دولت شاه فرزند بزرگ فتحعلی شاه در کنار دیوان خانه این شهر که دوازده عمارت داشت، ساخته شده است. ستون های سنگی مارپیچ، محراب مقرنس کاری شده و گچ بری های زیبای شبستان زنانه، به این مسجد زیبایی خاصی بخشیده است. در حال حاضر این مسجد محل سکونت و تحصیل طلاب علوم دینی است.