• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار مرتاریک
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - در دامنه کوه بیستون در قسمت شمال غربی غار مرخرل
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

غار مرتاریک

غار مرتاریک
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره موستری
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - در دامنه کوه بیستون در قسمت شمال غربی غار مرخرل
این غار دردامنه کوه بیستون و در قسمت شمال غربی غار مرخرل قرار دارد. این غار بیست و پنج عمق و در حدود هشتاد متر مربع وسعت دارد. این غار به صورت دالان دراز و کم عرضی است که در انتها به محوطه ای نسبتا بازتر منتهی می شود . دهانه غار به سمت جنوب شرقی است . اشیای شناسایی شده از این غار که بیش تر در قسمت انتهایی غار به دست آمده اند مصنوعات سنگی بیش تر شامل سنگ های مادر خراشنده ها,سوراخ کننده ها,اسکنه,ابزار های کنگره دار و دندانه دار است . ابزار های سنگی بدست آمذه از این غار نیز متعلق به دوره موستری است .