• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

بازار

بازار
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 150 سال سال
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه
بازار قدیمی شهر کرمانشاه دارای قدمتی بیش از یک صد و پنجاه سال است. این بازار هنوز پویایی خود را حفظ کرده و نقش مهمی در اقتصاد این شهر و شهر های هم جوار آن دارد. در گذشته های نه چندان دور به غیر از داد و ستد، بخشی از فعالیت های تولیدی و صنعتی نیز در همین بازار انجام می گرفت. با گذشت زمان از تعداد تولید کنندگان که بیش تر صنعت گر بودند، کاسته شد و در نتیجه سهم تولید در بازار بسیار محدود گشت. از عمده ترین مراکز تولیدی می توان به بازار آهنگرها ، بازار مسگرها و آهنگرها ، زین سازان ، راسته صحافان، راسته تفنگ سازان در تیمچه سید اسماعیل اشاره کرد. امروزه بخش تولید تنها به بازار آهنگر ها، بازار کلوچه پزها و بخش کمی از بازار زرگرها محدود شده است. برخی از راسته های بازار با نام اقلیت های قومی یا مذهبی نظیر بازار یهودی ها و یا راسته ترک ها معروف است. در مسیر طولانی بازار سراها و کاروان سراهای متعددی وجود داشته است که خدماتی را در اختیار مسافرین و بازرگانان قرار می دادند. از جمله سراهای بازار کرمانشاه می توان به سرای کاشانی ، سرای حکیم الدوله ، سرای نور، سرای اصفهانی ها، سرای وکیل الدوله، سرای سنگ تراش ها و سرای رنگ رزها اشاره کرد. به غیر از سراها ابنیه با ارزش دیگری در مجموعه بازار وجود دارد که از جمله آن ها مسجد عماد الدوله مسجد و حمام حاج شهباز خان است.