• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امامزاده شیر خان
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - شمال روستای شیر خان در بخش دینور
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

امامزاده شیر خان

امامزاده شیر خان
نوع محل: زیارتی
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - شمال روستای شیر خان در بخش دینور
این امامزاده در شمال روستای شیرخان در بخش دینور قرار دارد. بنای این امامزاده بر روی تپه ای بلند به نام تپه امامزاده از آجر و گچ ساخته شده است. بنای اصلی بقعه از خارج چهار ضلعی و از داخل چهار ایوانی است . هر یک از ایوان ها دارای طاق هلالی است. فضای اصلی بقعه به ابعاد 75/5 در 75/5 متر است و بر روی آن گنبد مدور آجری قرار دارد. در داخل بنا، ضریح مشبک چوبی با سقف مسطح دیده می شود. در میان ضریح سنگ چوبی به طول 27/1 متر و عرض 35 سانتی متر وجود دارد. بر حاشیه این سنگ قبر آیه الکرسی و بر سطح سنگ صلوات حک شده است. ورودی بقعه در ایوان غربی است. در هر یک از ایوان های شمالی و جنوبی، سه طاقچه با طاق هلالی وجود دارد. بر بالای هر یک از ایوان ها نورگیری مستطیل شکل با طاق هلاللی دیده می شود. این نورگیر ها محوطه مرکزی امامزاده ر روشن می کنند.