• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پل كهنه كرماتشاه
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - حاشیه شرقی شهر کرمانشاه نزدیک روستای مراد آباد
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

پل كهنه كرماتشاه

پل كهنه كرماتشاه
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - حاشیه شرقی شهر کرمانشاه نزدیک روستای مراد آباد
این پل در حاشیه شرقی شهر کرمانشاه، نزدیک روستای مرادآباد بر روی رودخانه قره سو قرار دارد. در گذشته عابرین از روی این پل به دروازه شهر که دروازه اصفهان نامیده می شد، وارد می شدند. این پل به طول 186 متر و عرض نه متر با جهت شرقی- غربی ساخته شده است. پایه های این پل شش ضلعی است و قسمت داخلی آن با لاشه سنگ و ملاط گچ وروکار آن با بلوک های سنگی مکعب مستطیل تراشیده چیده شده است. پل کهنه دارای شش دهانه است. این دهانه ها دارای طاق های جناغی هستند و با آجر ساخته شده اند. ارتفاع متوسط هر یک از طاق ها از کف رودخانه تا تیزه طاق، در حدود 40/4 متر است. در نمای شمالی و جنوبی پل بر روی هر یک از آب شگن ها پشتبند های آجری وجود دارد.در حدفاصل پشتبندها و بر روی هر یک از پایه های سنگی دهلیزها وپشتبند های مدور دو طرف ورودی آن ها پل کهنه قره سو را به صورت یکی از زیابترین پل های دوره صفوی در آورده است. به نظر می رسد پایه های سنگی این پل متعلق به دوره ساسانی باشد. با توجه به آجر های دوره سلجوقی که در اطراف پل پراکنده است. ظاهرا این پل در دوره سلجوقی تعمیر و در دوره صفویه به شکل کنونی بازسازی شده است.