• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حمام حسن خان
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - در کنار تکیه معاون الملک شهر کرمانشاه
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

حمام حسن خان

حمام حسن خان
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجاریه
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - در کنار تکیه معاون الملک شهر کرمانشاه
این حمام در کنار تکیه معاون الملک شهر کرمانشاه قرار دارد و در حقیقت با این تکیه یک مجموعه را تشکیل داده است. این حمام نیز دارای سربینه، گرم خانه و فضاهای متعدد دیگری است. در سر بینه وگرم خانه حمام، گنبد ها بر روی ستونهای سنگی که به شیوه مارپیچ تزیین شده اند، قرار دارند. این حمام در اواسط دوره قاجاریه ساخته شد و به مرور زمان متحمل خسارات فراوانی گشت. در سال جاری، میراث فرهنگی کرمانشاه اقدام به مرمت و بازسازی آن نموده است.