• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار مردودر
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - در دامنه کوه بیستون در قسمت شمال شرقی غارشکار چیان
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

غار مردودر

غار مردودر
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره موستری و زارزی
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - در دامنه کوه بیستون در قسمت شمال شرقی غارشکار چیان
این غار در دامنه کوه بیستون و در قسمت شمال شرقی غار شکار چیان قرار دارد . این غار بیست متر عمق و در حدود یک صد و هفتاد متر مربع وسعت دارد . ارتفاع سقف غار نیز بین یک تا سه متر است . غار مردودر دارای دو دهانه است . دهانه اصلی در جهت جنوب جنوب غربی مشرف بر دره ای پر شیب و کم عرض است و به پرتگاهی منتهی می شود . دهانه دیگر غار در جهت شرق,جنوب شرقی مشرف به راهی است که به غاریهای مر آفتاب و مر تاریک منتهی می شود .
ابزار های شناسایی شده از این غار عبارتند از:ابزار های رو توش شده,سنگ مادر,خراشنده ای جانبی و خراشنده های دندانه دار و سوراخ کننده ها,ابزرا های به دست آمده از این عار مربوط به دوره موستری و زارزی است