• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ساختمان جهاد دانشگاهی
ایران - استان آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان شهید بهشتی شهرستان ارومیه
ایران - استان آذربایجان غربی - ارومیه

ساختمان جهاد دانشگاهی

ساختمان جهاد دانشگاهی
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 120 سال سال
کشور: ایران
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان شهید بهشتی شهرستان ارومیه
این بنای صد و بیست ساله با هزار و پانصد مترمربع مساحت در خیابان شهید بهشتی شهرستان ارومیه قرار دارد . بعد از دارالفنون این اولین ساختمان آموزش طب و نیز بیمارستان در ایران بود . ساختمان جهاد دانشگاهی ارومیه به اندازه ده پله از کف حیاط بالاتر است و زیرزمین نیز دارد . ورودی ساختمان به فضای کوچکی منتهی می شود که به شش اتاق بزرگ و یک اتاق کوچک راه دارد . طبقه اول دارای سه اتاق است و بالکن نیز در سمت شمال آن قرار دارد .