• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سراب نیلوفر
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - چهارده کیلو متری شمال غربی شهر کرمانشاه در ابتدای منطقه سنجابی در دامنه کوه کما جار
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

سراب نیلوفر

سراب نیلوفر
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - چهارده کیلو متری شمال غربی شهر کرمانشاه در ابتدای منطقه سنجابی در دامنه کوه کما جار
این سراب در چهارده کیلو متری شمال غربی شهر کرمانشاه دردابتدای منطقه سنجابی و در دامنه کوه کما جار قرار دارد . این سراب به صورت استخر وسیعی,مملو از گل های نیلوفر است . غنچه ها و برگ های این گل ها سر از آب بر آورده و سطح وسیعی از سراب را پوشانده است .این سراب ظرفیت بهره دهی آب فراوان دارد و برای پرورش ماهی نیز مناسب است . در سال های اخیر جهت رفاه باز دید کنندگان در اطراف این سراب,تاسیسات و پارکی احداث شده است .